Общи условия - skyline
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА
Добре дошли на сайта на туристическа агенция "СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД(www.bileti-bg.com).
"СКАЙЛАЙН –ЕС ООД е туристическа агенция, регистрирана съгласно законите на Република България с адрес на управление: гр. Бургас, ул.Рилска 26
Адрес: гр.Бургас,Летище Бургас,Терминал Заминаване,партер
ЕИК 200603986
"СКАЙЛАЙН –ЕС ООД " е лицензиран туристически агент с регистрация РК-01-6367 и туроператор с регистрация РК-01-6862
"СКАЙЛАЙН –ЕС ООД е член на Международната организация на пътническите агенции IATA, с лиценз 09285780 .Това ни упълномощава да продаваме и издаваме самолетни билети за международни полети
Преди да започнете да използвате нашата резервационна система моля да се запознаете с общите условия за ползване на сайта.

Описание на услугата
www.bileti-bg.comе уебсайт - интернет резервационна система между авиокомпании, туристически фирми, хотели и онлайн потребителите, и дава възможност за търсене на информация и създаване на онлайн резервации и покупки.
Този уеб-сайт е за ваша лична и некомерсиална употреба. Изключително право върху информацията, публикувана на сайта притежава "СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД, както и нейните партньори. Забранено е репродуцирането й под всякаква форма, без излишното разрешение за ползване. Вие се съгласявате да не изменяте, разпространявате, предавате, излагате на показ, извършвате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, както и да не създавате производни неща, да не предавате, продавате или препродавате каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от този уеб-сайт www.bileti-bg.com.
Условия за ползване на Система за резервация в портал www.bileti-bg.com е приемане на Общите условия за ползване на сайта. Съгласието с условията на сайта създава правно задължение между Потребителя и "СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД по смисъла на Закона за Задълженията и Договорите.
Правилата на чартърните международни въздушни превози позволяват на превозвача да отменя, прекъсва, променя и
задържа изпълнението на всеки свой рейс. Времето за излитане и кацане, указано в билета, разписанието или в други
документи, не се гарантира и не се явява условие от договора с пътника.
Съвместното наличие на заявка от страна на клиента, писмено потвърждение от страна на туристическата агенция и
документ, потвърждаващ плащане от страна на клиента се явяват валидно сключен договор между страните с всички произтичащи права и задължения за тях, записани в настоящите общи условия.

Предмет на договора
Договорното задължение на "СКАЙЛАЙН –ЕС" ООД чрез www.bileti-bg.com се ограничава до посредничество на резервираното пътуване или друга туристическата услуга. Предоставянето на резервираната услуга, като такава не е част от договорните задължения на "СКАЙЛАЙН –ЕС" ООД
При завършване на процеса на резервиране, Вие възлагате на " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД чрез www.bileti-bg.com да бъде посредник на туристическа и транспортна услуга, свързана с осъществяването на пътуване, предоставена от трета страна.
Ако клиентът даде поръчка за посредничество на повече услуги, те остават разделени от правна гледна точка и не образуват едно цяло от туристически услуги. " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД остава само посредник.
" СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД чрез www.bileti-bg.com си запазва правото, да приеме или да откаже Вашата поръчка за резервация. Приемане или отказване на резервация от страна на " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД се потвърждава в рамките на 24 часа - писмено, по телефона, електронна поща. За приемане на Вашата поръчка от страна на " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД се счита във всеки случай задължаването на Вашата кредитна карта, представянето на платежно нареждане или плащане в брой в нашия офис. Чрез приемането на Вашата поръчка по указания начин се сключва обвързващ договор за посредничество между " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД и клиента.
Отговорности на потребителя за ползване на резервационната система
1.Потребителят потвърждава и декларира, че е напълно способен /дееспособен и пълнолетен/ и може да поема законови задължения, а също и пълната финансова отговорност за използването на Резервационната система и разходите произтичащи от завършена, но неизползвана резервация или услуга предлагана на сайта.

2. Потребителят декларира, че ще ползва Резервационната система за резервация и покупка на самолетени билети, хотелски резервации, коли под наем и другите достъпни в портала www.bileti-bg.com услуги, по начин съответстващ на действащото законодателство в Република България. За вреди нанесени от потребителя или лицето използвало услугите на "СКАЙЛАЙН –ЕС" ООД, отговорността е за сметка на лицето направило резервацията и платило услугата.

3. Изрично се забранява на Потребителя да прави резервация с използване на фалшиво или чуждо име и да извършва плащанията за резервирани самолетни билети или други услуги с фалшива или чужда кредитна карта без съгласие на собственика на кредитната карта. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от закон, незабавно ще подаваме сигнал до компетентните органи на реда и правосъдието.
4. При ползването на интернет резервационната система рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки и системата е генерирала резервационен код.След получаване на този код, в рамките на 24 часа резервацията ще бъде потвърдена или отказана.След получаване на потвърждение плащането трябва да се извърши в рамките на пет часа. При плащане с банков превод Потребителят трябва да изпрати копие от платежното нареждане, в което преведената сума, съответства на цената на самолетния билет заедно с дължимите такси за издаване, багаж и др., приложими в конкретния случай. При плащане с кредитна карта резервацията се счита за успешна само след потвърдено плащане от страна на "СКАЙЛАЙН –ЕС" ООД. След приключване на резервацията ще получите е-мейл с резервационен код и инструкции. В случай че не получите такъв е-мейл моля да се свържите с нас.
5. Потребителят е задължен да провери полученото потвърждение за резервация незабавно по отношение на неговата вярност и да уведоми " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД или съответния доставчик на услуга, при когото е направена резервацията за евентуални грешки. Едно закъсняло уведомление за грешки или неточности не може да бъде взето под внимание и не дава право за отказ от договора.

Ограничение на отговорност на "СКАЙЛАЙН –ЕС" ООД
1. "СКАЙЛАЙН –ЕС" ООД не поема отговорност ако при ползването на Резервационната система Потребителят не завърши започнатата резервация. При завършена докрай резервация или потвърдена услуга" СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД издава входящ номер.
2. При получаване на резултат от търсенето, ако не потвърдите незабавно след това, със завършване на резервацията в изправна и правилно действаща резервационна система, не може да бъде сключен договор за посредничество при продажба на самолетен билет или други туристически услуги. За напълно завършена резервация се счита само и единствено потвърдена такава.

3. " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД не гарантира, че след получаване на резултат от търсенето, няма да се появят в резервационната система на" СКАЙЛАЙН –ЕС" ООД или в други резервационни системи за търсене на самолетни билети и туристически услуги оферти, различни от намерените по-рано в Резервационната система на сайта www.bileti-bg.com. Това е възможно поради настъпване на промени в цените на търсените услуги за периода между двете търсения. За валидно се счита търсенето направено последно.
4. "СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД не носи отговорност за извършване на договореното пътуване или отделна услуга. Отговорността е на съответния доставчик на услуги.
Правилата на чартърните международни въздушни превози позволяват на превозвача да отменя, прекъсва, променя и
задържа изпълнението на всеки свой рейс. Времето за излитане и кацане, указано в билета, разписанието или в други
документи, не се гарантира и не се явява условие от договора с пътника.
Съвместното наличие на заявка от страна на клиента, писмено потвърждение от страна на туристическата агенция и
документ, потвърждаващ плащане от страна на клиента се явяват валидно сключен договор между страните с всички произтичащи права и задължения за тях, записани в настоящите общи условия.
В случай на рекламации, свързани с предоставената транспортна услуга - качество,
закъснения, отложени или отменени полети, загуба на багаж или други инциденти,
рекламациите следва да се адресират директно до авиокомпанията-превозвач и ще бъдат
уреждани в зависимост от условията на последната.
5. " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД не носи отговорност за щети, в следствие на отменен полет поради стачки на работниците на авиокомпанията обслужваща полета или на работници на летището както и за щети, вследствие на стачка или извънредни обстоятелства и природни бедствия пречещи за изпълнение на полети предлагани на сайта.


Условия за резервиране и закупуване на самолетен билет
Интернет резервационната система предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира самолетни билети за чартърни полети на авиокомпании опериращи от и до България.

Тези условия защитават вашите права като потребител:

Правилно изписване на имена, пол и обръщения (г-н, г-жа и т.н.)

По време на резервацията Всички имена, обръщения и инициали на пътниците трябва да бъдат коректно изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, дата и година на раждане, гражданство, номер и валидност на паспорта. Промяна не може да бъде правена по-късно съгласно правилата на авиокомпанията.
• При резервация на места на чартърен полет, извършена в офисите на”СКАЙЛАЙН-ЕС” ООД клиентът е длъжен да съобщи пълната
информация за маршрута, датата на желания полет, количеството места, класата на обслужване и особените условия на
пътуването, ако има такива;
• Всяка резервация се счита за незавършена до финалното и потвърждение от страна на ”СКАЙЛАЙН-ЕС” ООД;
• Заплащането на резервираните самолетни билети на чартърните рейсове следва да се извърши в рамките на 5 часа след
потвърждението. В случай на неспазване на този срок резервацията се анулира;
• На чартърните рейсове детски тарифи не са предвидени, с изключение на бебета до 2 год. при условие, че не ползват
седалка;
• Самолетните билети на чартърните рейсове не подлежат на замяна и връщане. В случай на отказ от пътуване по вина на
клиента неустойката е 100% от стойността на съответния билет.

Документи, необходими за издаване на самолетни билети на чартърните рейсове:

1.Паспорт
Заявка за самолетен билет се приема при наличие на документ, удостоверяващ личността на пътника – задграничен
паспорт
От всички пътници се изисква да притежават валидна лична карта при пътувания в рамките на Европейския съюз или задграничен паспорт за пътувания в други държави. Децата трябва да имат собствен паспорт. Деца до 18 години, пътуващи сами или само с единия родител, трябва да имат нотариално заверено пълномощно от настойниците. Пътниците следва да се уверят, че паспортите им са валидни поне 6 месеца след посочената дата на връщане.

2.Визи

За притежателите на европейски паспорти за някои страни е необходимо получаването на виза преди отпътуването. Ако паспортът Ви не е издаден от страна членка на ЕС, е възможно да се приложат други визови условия. Ваша е отговорността да се снабдите с необходимата виза или други документи преди отпътуването. За актуална информация Ви съветваме да посетите интернет страницата на Министерство на външните работи
https://www.mfa.bg/bg/pages/view/5256

3.Медицински съвети

Моля, консултирайте се с личния си лекар за специфични изисквания при посещение на дадена страна.


Цени
Цената на билети на чартърните рейсове се формира на основата на действащите тарифи на съответните превозвачи и в съответствие с текущата конюнктура на пазара. Конкретната цена се потвърждава до 24 часа след резервацията. Към нея се начислява такса обслужване 16лв. Цените на самолетните билети за полетите по-долу са крайните суми за всички билети за избрания брой пътници включващи летищните такси. Заплащането на резервираните самолетни билети се извършва в лева по курса обявен от Уникредит Булбанк в деня на плащането.


Плащане

В зависимост от датата на пътуване можете да направите плащане по банков път, директно в офисите ни или чрез кредитна карта. Плащането трябва да се извърши в рамките на пет часа след получаване потвърждение на резервацията.
Плащанията за хотелски резервации и други туристически услуги са : в брой в агенцията, междубанков превод.
Всички банкови такси за междубанков превод направен към " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД трябва да са за сметка на наредителя.
" СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД издава самолетни билети само и единствено при регистрирани плащания на сумата по билета, но не по-малки от сумата за плащане в резервация и в обявения срок за издаване на билета.
Плащане с кредитна карта през сайта www.bileti-bg.com се извършва само при минимум пет дни от датата на плащане до датата на на пътуването.
В случай,че във времето между приключване на резервацията и датата на пътуването настъпят изменения в данните на кредитната Ви карта или смените кредитния институт Вие сте длъжни незабавно да информирате " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД.

Доставка на билет

В момента на резервацията клиентът получава резервационна бланка. В нея се съдържа всичката необходима информация за резервираните полети. След извършване на плащането получава потвърждение, което се явява гаранция, че той ще пътува със съответния полет.
Самолетните билети на чартърните рейсове се изписват 1-2 дни преди датата на съответния полет.

" СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД не носи отговорност, ако Вашият електронен билет не пристигне поради неточно подаден е-мейл адрес или специфичните настройки на Вашия компютър за спам съобщения.

Трябва да ни информирате незабавно при настъпила промяна на Вашия е-мейл адрес или телефон за контакти. Освен това, моля, проверете дали имената Ви по билет или потвърждение съвпадат с изписването им на личната Ви карта или международен паспорт.

Промяна или анулация / отказ на закупен самолетен билет

Самолетните билети на чартърните полети са без право на анулиране и без право на отказ от закупен самолетен билет. Самолетните билети са без право на връщане на суми по тях.

Система за защита на данните на кредитни карти

Интернет страницата www.bileti-bg.com,от която се извършва електронната търговия е включена в схемата 3-D Secure и отговаря на специфични технически изисквания за сигурност.

Защита на личните данни
1. " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД зачита правото на Потребителите за защита на личните данни и декларира, че няма да предоставя достъп до информация за Потребителите на трети страни по смисъла на действащото законодателство в Република България освен в случайте на съдебни искове и разпоредби на разследващи органи.
2. В случай на използване на Резервационната система, предлагана на сайта www.bileti-bg.com ,''СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД трябва да получи от Потребителите личните данни, необходими за правилното завършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация или друга туристическа услуга предлагана на сайта. При покупка на самолетен билет е необходима информация съдържаща собствено и фамилно име, пол, дата на раждане,паспортни данни.Тази информация се предоставя непосредствено чрез резервационната система на авиокомапаниите и туроператорите, обслужващи избрания от Потребителя маршрут. Потребителят ползвайки резервационната система дава съгласие за такова предаване на неговите лични данни с цел покупка на съответна туристическа услуга или билет за чартърен полет. Използването на личните данни е само и единствено според разпоредбите на ЗЗЛД /Закон за Защита на Личните данни/.
3. С приемане на настоящия Правилник Потребителят потвърждава и декларира коректността на посочените от себе си лични данни и съгласно Закона за защита на личните данни дава съгласие за тяхното съхраняване и преработване в базата данни на резервационната система на фирма.
'' СКАЙЛАЙН –ЕС'' ООД.

Заключителни разпоредби
1. " СКАЙЛАЙН –ЕС "ООД си запазва правото за едностранно извършване на промени в съдържанието на Общите условия за ползване на сайта. Всеки Потребител е задължен да се запознае със съдържанието на Общите условия за ползване на сайта преди завършване на резервация на сайта и всеки път е длъжен да потвърди своето съгласие и че е запознат с разпоредбите на Общите условия при създаване на резервация и покупка на билети. Условието се налага поради възможни настъпили промени в правилника за ползване, както и промени, направени поради настъпили изменения на цени и услуги предлагани на сайта.

2. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Условия , задължителни са разпоредбите на законите и съдебната система на Република България.