Полезна информация
ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ


ЗАКЪСНЕНИЯ , АНУЛАЦИИ
В зависимост от обстоятелствата, при отказан достъп на борда или отмяна или голямо закъснение на полета ви, имате право да получите освежителни напитки и храна, настаняване (ако се налага нощувка), както и достъп до средства за комуникация. В някои случаи имате право и на парично обезщетение. сно
Бихте могли да получите подробна информация за Вашите права и лимитите на отговорност на въздушния превозвач в случай на произшествие съглаКОНВЕНЦИЯТА ОТ МОНРЕАЛ ОТ 28 май 1999г., въведена в практиката на общността с РЕГЛАМЕНТ ( ЕО ) N 2027 / 97 ( изменен от РЕГЛАМЕНТ N 889 / 2002г.
https://www.caa.gateway.bg
Ако имате основание да мислите, че вашите права са нарушени, необходимо е да подадете оплакване към авиокомпанията или компетентния национален орган.
ПОВРЕДЕН ИЛИ ЗАГУБЕН БАГАЖ
В случай, че Вашият багаж е загубен, повреден или пристига със закъснение имате право да подадете иск за обезщетение съгласно Монреалската конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз от 1999 г., Регламент ЕО 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи, в случай на произшествия и Регламент ЕО 889/2002 относно изменение на Регламент 2027/97.
Искът може да бъде подаден до въздушния превозвач, с който имате договор за въздушен превоз, или до опериращия въздушния превозвач, който действително извършва полета, ако са различни.
Кога се подава искът?
" Ако Вашият багаж е повреден, трябва да подадете иска незабавно след откриване на повредата на съответното летище и се свържете с въздушния превозвач не по-късно от 7 дни от датата на получаване на багажа.
" А в случай на закъснение, искът трябва да бъде подаден не по-късно от 21 дни, считано от датата, на която багажът ви е предоставен.
Всички пътници по редовните линии имат право на безплатен превоз на регистриран багаж /в багажника на самолета/ и на ръчен багаж в салона. Безплатните норми за брой и тегло на багажа могат да бъдат различни в зависимост от класата на пътуване /бизнес или икономическа/ или от типа самолет, с който се изпълняват полетите. Превозът на багаж по редовните линии е съобразен и с някои общи правила, които трябва да имате предвид:
ЗАБРАНЕНИ ВЕЩИ ЗА ПРЕВОЗ В РЕГИСТРИРАНИЯ БАГАЖ:
Документи, ключове, пари в брой, пътнически чекове, кредитни и дебитни карти, ценни книжа; Всички видове бижута, ценни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни; Електронни или технически уреди и аксесоари за тях като: компютри, фотоапарати, видеокамери, клетъчни телефони и др. подобни; Всички видове газ в бутилки под налягане; Опасни химикали; Антики, ценни произведения на изкуството; Чупливи или бързоразвалящи се стоки; Всички видове багаж, които са неподходящо опаковани и има вероятност да пострадат при превоз във въздуха; Вещи, които са забранени от действащите закони на някоя държава от, през и за която ще се лети; Всички видове вещи, които поради своята същност, вид, форма, мирис могат да навредят на самолета, останалите пътници, на другите багажи или на служителите, които ги обработват


ОГРАНИЧЕНИЯ В РЪЧНИЯ БАГАЖ
По силата на Европейска директива от ноември 2006 г. пътниците могат да носят течности, гелове и аерозоли в опаковки до 100 мл. Всички те трябва да са опаковани в отделна прозрачна найлонова торбичка с обем не по-голям от 1 литър. Ограничението важи за всички видове гелове, пасти за зъби, пяна за бръснене, кремове и шампоани. Изключения се допускат само за бебешки храни и лекарства, нужни за времето на полета. Закупените във фри-шоповете на летищата течности трябва да бъдат опаковани и запечатани в прозрачна опаковка в магазина.


ЗА ДА БЪДЕ ВАШИЯТ ПОЛЕТ ЕДНО ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ, ИМАМЕ НУЖДА И ОТ ВАШЕТО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА СЛЕДНОТО:
  • Ако имате специални изисквания към обслужването по време на полет, моля да ни уведомете още при извършване на резервация за полета.
  • Ако планирате да превозвате домашни любимци, моля да ни уведомите за да внесем тази информация още в резервацията ви за полет.
  • В срок от 24 часа преди пътуването е наложително да ни се обадите за да проверите има ли настъпили промени в разписанието на полета ви, за които не сте били уведомени.
  • Преди да тръгнете за летището, проверете още веднъж дали не сте забравили най-важните неща: паспорт или лична карта, визови документи, билет или разпечатка на маршрута ви, пътническа застраховка, пари.
  • Явявайте се на летището достатъчно време преди полета, за да можете спокойно да се регистрирате и да преминете всички необходими формалности навреме. Минималният срок за явяване за регистрация е различен за различните летища, но нашият съвет е да не рискувате пътуването си и да се явявате за регистрация минимум два часа преди времето на излитане.